pomóż swoim klientom

podnieś swoją efektywność i satysfakcję zawodową

Weź udział w szkoleniu online

INTERWENCJE TERAPEUTYCZNE

W PODEJŚCIU ISTDP

CENA: 390zł

 Standardowa cena tego szkolenia 490zł

Oferta specjalna ważna jeszcze:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Promocja obowiązuje do 31 maja 2021 roku i jest związana z promocją nowej platformy szkoleniowej.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów oraz osób, które w swojej pracy wykorzystują interakcje o charakterze pomocowym i wsparciowym, m.in. lekarze, coache, psychologowie, psychiatrzy.

Udział w szkoleniu może być użyteczny niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego, w którym psychoterapeuta pracuje. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które chcą jednorazowo zapoznać się z proponowanym przez ISTDP rozumieniem tego zagadnienia jak i te, które chcą pogłębiać swój kontakt z ISTDP.

Dzięki temu szkoleniu:

zwiększysz

wiedzę na temat przekładania psychodiagnozy na techniki budowania interwencji
terapeutycznych 

otrzymasz

podstawowe umiejętności formułowania sekwencyjnych interwencji terapeutycznych, umiejętność elastycznego stosowania interwencji terapeutycznych

zrozumiesz

w jaki sposób wiązać obserwacje diagnostyczne z postępowaniem terapeutycznym 

Tematyka i opis szkolenia:

Interwencje terapeutyczne w podejściu ISTDP:

Przedstawienie podstaw modelu terapii w podejściu ISTDP – metapsychologia

Drzewo decyzyjne przekładania rozpoznania wierzchołków trójkąta na strategie terapeutyczne.

Wiązanie interwencji terapeutycznych z dynamiką procesów wewnętrznych pacjenta – trashold.

Program szkolenia:

  • zapoznanie z typami interwencji terapeutycznych,
  • przedstawienie faz procesu terapeutycznego,
  • omówienie podejścia standardowego i podejścia stopniowanego,

Prowadzący szkolenie:

Lidia Kulikowska

Psycholog, psychoterapeuta.Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS, studia podyplomowe z zakresu Diagnozy Psychologicznej na SWPS-ie, studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej, Podyplomowe czteroletnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ukończyła czteroletnią szkołę terapii ISTDP - Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy akredytowaną przy Washigton School of Psychiatry.  Doświadczenie kliniczne uzyskała na Oddziale Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Nerwic Przychodni Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w XIII Oddziale Dziennym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach.

 

 

Kim jest?:

  • Jest członkinią sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a także IEDTA Międzynarodowego Stowarzyszenia  Psychoterapii Psychodynamicznej opartej na Doświadczaniu.
  •  
  • Jest członkinią Komisji Rewizyjnej  sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii. Bierze udział w konferencjach i seminariach międzynarodowych organizowanych w ramach ISTDP. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.
  •  
  • Swoją pracę superwizuje u Jona Fredericksona, i dr med Allana Abbassa. W 2021 roku planuje prowadzenie całościowego szkolenia „Podstawy ISTDP dla psychoterapeutów.”  we współpracy z Jonem Fredericksonem
  •   
  • Jest autorką polskiej wersji ćwiczeń „Doskonalenie interwencji terapeutycznej w pracy z wysokooporujacymi pacjentami” autorstwa Jona Fredericksona z ISTDP Instytut. ( w przygotowaniu)

Dlaczego warto nam zaufać?

O nurcie ISTDP

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone przez Habiba Davanloo w latach 60-tych. Obecnie intensywnie rozwijane przez jego następców w USA i Europie (m.in Josette ten have de Labije, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena, Jona Fredericksona, Patricię Coughllin della Selva, Allana Abbasa). Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Skuteczność ISTDP potwierdzają liczne badania naukowe.
W Polsce ta nowatorska metoda psychoterapii staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza od kiedy są już tutaj certyfikowani psychoterapeuci, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie ISTDP uprawniające do samodzielnego prowadzenie psychoterapii w tym nurcie.

Polski Instytut ISTDP  –  SENTIO

W czerwcu 2016r. powołany został do istnienia Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO, co z języka łacińskiego oznacza: mieć uczucie, zdać sobie sprawę. Założycielkami Instytutu są Renata Gehrke i Agnieszka Kamińska. Fundamentem ich dwudziestoletniej współpracy i przyjaźni jest wspólna pasja zawodowa i wartości. Przez te lata zdobywały wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne od różnych nauczycieli.

W 2013 roku po zgłębieniu wiedzy dotyczącej ISTDP zdecydowały, że chcą specjalizować się w tym nurcie, a uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wiedziały, że nade wszystko chcą propagować tę metodę w Polsce.

Współpracujemy z:

Dane kontaktowe:

Adres:

Polski Instytut ISTDP SENITO
Al. Rzeczpospolitej 4a/147
80-369 Gdańsk

Telefon:

+48 506 062 088

+48 602 666 047

Adres e-mail:

istdp.psychoterapia@gmail.com

Masz dodatkowe pytania?

Napisz: