pomóż swoim klientom

podnieś swoją efektywność i satysfakcję zawodową

Weź udział w szkoleniu online

JAK zapewnić sobie bezpieczeństwo – neurobiologiczne i psychoterapeutyczne aspekty strachu i lęku

CENA: 380zł

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski.

TERMIN: 26 marca 2021, godziny 9:30 – 13:30 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów oraz osób, które w swojej pracy wykorzystują interakcje o charakterze pomocowym i wsparciowym, m.in. lekarze, coache, psychologowie, psychiatrzy.

Udział w szkoleniu może być użyteczny niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego, w którym psychoterapeuta pracuje. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które chcą jednorazowo zapoznać się z proponowanym przez ISTDP rozumieniem tego zagadnienia jak i te, które chcą pogłębiać swój kontakt z ISTDP.

TERMIN SZKOLENIA:

26 marca 2021, godziny 9:30 – 13:30 

Szkolenie ONLINE realizowane za pomocą aplikacji ZOOM.

Dzięki temu szkoleniu:

udoskonalisz

umiejętność radzenia sobie ze strachem jako systemem nieświadomym oraz pracy z lękiem

zySKasz

wiedzę na temat neurobiologicznych aspektów lęku i strachu w ciele

zrozumiesz

jak tworzyć bezpieczną relację w gabinecie terapeutycznym, aby móc regulować poziom lęku i pracować z nieświadomym strachem 

Tematyka i opis szkolenia:

ROLA strachu w ewolucji natury ludzkiej; jak pracować ze świadomym i nieświadomym strachem; strach a lękjak pracować ze strachem, aby stworzyć skuteczne świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne.

Omówimy wszystkie poniższe tematy:

– rozpoznawanie i ocena klinicznych przejawów zespołu stresu pourazowego i podstawowego strachu;

– rozpoznawanie i ocena lęku w odróżnieniu od reakcji będącej wyrazem strachu;

– wykorzystanie podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję w celu umożliwienia pacjentom doświadczenia nieświadomej traumy..

 

Program szkolenia:

 • Jak odczytywać sygnały somatyczne, aby odróżniać strach od lęku,
 • Definicja i rozumienie biologicznego podłoża strachu i lęku,
 • Nauka pracy ze strachem jako uczuciem nieświadomym,
 • Nauka wyrabiania u pacjentów poczucia własnej kompetencji i samoświadomości,
 • Nauka kształtowania lepiej funkcjonującego systemu mózg-ciało i poczucia bezpieczeństwa.

Prowadzący szkolenie:

Monica Urr, MD

Psychiatra, psychoterapeuta prezes Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie

 

 

Kim jest?:

 • Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback)
 •  
 • Współpracuje  z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych
 •  
 • Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP
 •  

Dlaczego warto nam zaufać?

O nurcie ISTDP

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone przez Habiba Davanloo w latach 60-tych. Obecnie intensywnie rozwijane przez jego następców w USA i Europie (m.in Josette ten have de Labije, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena, Jona Fredericksona, Patricię Coughllin della Selva, Allana Abbasa). Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Skuteczność ISTDP potwierdzają liczne badania naukowe.
W Polsce ta nowatorska metoda psychoterapii staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza od kiedy są już tutaj certyfikowani psychoterapeuci, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie ISTDP uprawniające do samodzielnego prowadzenie psychoterapii w tym nurcie.

Polski Instytut ISTDP  –  SENTIO

W czerwcu 2016r. powołany został do istnienia Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO, co z języka łacińskiego oznacza: mieć uczucie, zdać sobie sprawę. Założycielkami Instytutu są Renata Gehrke i Agnieszka Kamińska. Fundamentem ich dwudziestoletniej współpracy i przyjaźni jest wspólna pasja zawodowa i wartości. Przez te lata zdobywały wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne od różnych nauczycieli.

W 2013 roku po zgłębieniu wiedzy dotyczącej ISTDP zdecydowały, że chcą specjalizować się w tym nurcie, a uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wiedziały, że nade wszystko chcą propagować tę metodę w Polsce.

Współpracujemy z:

Dane kontaktowe:

Adres:

Polski Instytut ISTDP SENITO
Al. Rzeczpospolitej 4a/147
80-369 Gdańsk

Telefon:

+48 506 062 088

+48 602 666 047

Adres e-mail:

istdp.psychoterapia@gmail.com

Masz dodatkowe pytania?

Napisz: