Zaznacz stronę

Kim jesteśmy?

O Polskim Instytucie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO

W czerwcu 2016r. powołany został do istnienia Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO, co z języka łacińskiego oznacza: mieć uczucie, zdać sobie sprawę. Założycielkami Instytutu są Renata Gehrke i Agnieszka Kamińska. Fundamentem ich dwudziestoletniej współpracy i przyjaźni jest wspólna pasja zawodowa i wartości. Przez te lata zdobywały wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne od różnych nauczycieli. Ciągle jednak poszukiwały skuteczniejszych metod pracy.

Kiedy w 2013 roku jechały do Laboratorium Psychoedukacji na prezentację metody ISTDP prowadzoną przez Jona Fredericksona, myślały o tym jako o kolejnym szkoleniu poszerzającym ich warsztat pracy. Po tej prezentacji zdecydowały, że chcą specjalizować się w tym nurcie. Zostały przyjęte na jedną z pierwszych w Polsce edycji Core Trainingu – zaawansowanego, całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i IEDTA ( The International Experiential Dynamic Therapy Association). Podczas tego trzyletniego, fascynującego szkolenie uczyły się tej metody od najwybitniejszych, światowej klasy nauczycieli i przedstawicieli nurtu ISTDP – Josette ten have de Labije, Jona Fredericksona, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena i Tobiasa Nordqvista.

Kończąc to szkolenie i uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wiedziały, że chcą dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie ISTDP, a nade wszystko chcą propagować tę metodę w Polsce.

Postanowiły zostać ambasadorkami nurtu ISTDP, są bowiem przekonane, że jest to skuteczna metoda zmieniająca życie, ucząca jak kochać i być kochanym.

Już wcześniej podjęły różne inicjatywy, m.in. stworzenie platformy internetowej zrzeszającej psychoterapeutów ISTDP oraz bloga, gdzie zamieszczane są wywiady z wybitnymi przedstawicielami tego nurtu, artykuły, inspiracje, informacje o wydarzeniach (istdp-psychoterapia.pl). Potrzeby okazały się jednak dużo większe i dlatego powołały Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO i zapraszają innych psychoterapeutów ISTDP do współtworzenia go.

Wiecej informacji na: polskiinstytutistdp.pl

 

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone przez Habiba Davanloo w latach 60-tych. Obecnie intensywnie rozwijane przez jego następców w USA i Europie (m.in Josette ten have de Labije, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena, Jona Fredericksona, Patricię Coughllin della Selva, Allana Abbasa). Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Skuteczność ISTDP potwierdzają liczne badania naukowe.

W Polsce ta nowatorska metoda psychoterapii staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza od kiedy są już tutaj certyfikowani psychoterapeuci, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie ISTDP uprawniające do samodzielnego prowadzenie psychoterapii w tym nurcie.