pomóż swoim klientom

podnieś swoją efektywność i satysfakcję zawodową

Weź udział w szkoleniu online

JAK ROZPOZNAWAĆ, ROZUMIEĆ I INTEGROWAĆ

OBRONY CHARAKTERU W ISTDP

CENA: 380zł

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski.

TERMIN: 26 lutego 2021, godziny 9:30 – 13:30 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów oraz osób, które w swojej pracy wykorzystują interakcje o charakterze pomocowym i wsparciowym, m.in. lekarze, coache, psychologowie, psychiatrzy.

Udział w szkoleniu może być użyteczny niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego, w którym psychoterapeuta pracuje. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które chcą jednorazowo zapoznać się z proponowanym przez ISTDP rozumieniem tego zagadnienia jak i te, które chcą pogłębiać swój kontakt z ISTDP.

TERMIN SZKOLENIA:

26 lutego 2021, godziny 9:30 – 13:30 

Szkolenie ONLINE realizowane za pomocą aplikacji ZOOM.

Dzięki temu szkoleniu:

zwiększysz

 • jak pracować z obroną charakteru jako systemem obron,
 • jak wyrabiać u pacjentów poczucie własnej kompetencji i samoświadomość,
 • jak kształtować lepiej funkcjonujący system mózg-ciało 

otrzymasz

umiejętność radzenia sobie z często popełnianymi błędami w postępowaniu dotyczącym obron stanowiących splątany system złożony

zrozumiesz

jak wygląda przejrzysty schemat organizacji pracy z maską charakteru, systemem obron i zyskiwaniem dostępu do prawdziwego Ja 

Tematyka i opis szkolenia:

Charakter jako zbroja w ciele, ucieleśnienie pierwszego przywiązania, jak rozpoznawać system obron i pracować z nim, jak rozpoznawać główny mechanizm obronny i lęk oraz pracować z nimi, restrukturyzacja zdrowego ego.

Omówimy wszystkie powyższe tematy:
Jak odczytywać sygnały somatyczne, aby zrozumieć konflikt pacjenta.
Definicja i rozumienie pojęcia charakteru.
Obrony charakteru jako system obrony zapobiegający regulacji lęku.

Program szkolenia:

Omówimy podstawowe narzędzia diagnostyczne do oceny poziomu lęku oraz wzorca obron u pacjentów, aby:

 • rozpoznawać i dokonywać oceny klinicznych przejawów lęku,
 • rozpoznawać i dokonywać oceny obron będących przyczyną problemu, z jakim zgłasza się pacjent,
 • wykorzystywać podstawową procedurę diagnostyczną i reakcje na interwencję w celu skutecznego utrzymywania kierunku pracy,
 • obserwować na bieżąco reakcje na nasze interwencje.

Prowadzący szkolenie:

Monica Urr, MD

Psychiatra, psychoterapeuta prezes Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie

 

 

Kim jest?:

 • Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback)
 •  
 • Współpracuje  z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych
 •  
 • Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP
 •  

Dlaczego warto nam zaufać?

O nurcie ISTDP

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone przez Habiba Davanloo w latach 60-tych. Obecnie intensywnie rozwijane przez jego następców w USA i Europie (m.in Josette ten have de Labije, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena, Jona Fredericksona, Patricię Coughllin della Selva, Allana Abbasa). Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Skuteczność ISTDP potwierdzają liczne badania naukowe.
W Polsce ta nowatorska metoda psychoterapii staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza od kiedy są już tutaj certyfikowani psychoterapeuci, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie ISTDP uprawniające do samodzielnego prowadzenie psychoterapii w tym nurcie.

Polski Instytut ISTDP  –  SENTIO

W czerwcu 2016r. powołany został do istnienia Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO, co z języka łacińskiego oznacza: mieć uczucie, zdać sobie sprawę. Założycielkami Instytutu są Renata Gehrke i Agnieszka Kamińska. Fundamentem ich dwudziestoletniej współpracy i przyjaźni jest wspólna pasja zawodowa i wartości. Przez te lata zdobywały wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne od różnych nauczycieli.

W 2013 roku po zgłębieniu wiedzy dotyczącej ISTDP zdecydowały, że chcą specjalizować się w tym nurcie, a uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wiedziały, że nade wszystko chcą propagować tę metodę w Polsce.

Współpracujemy z:

Dane kontaktowe:

Adres:

Polski Instytut ISTDP SENITO
Al. Rzeczpospolitej 4a/147
80-369 Gdańsk

Telefon:

+48 506 062 088

+48 602 666 047

Adres e-mail:

istdp.psychoterapia@gmail.com

Masz dodatkowe pytania?

Napisz: