Jak oswajać złość – od morderczych impulsów do konstruktywnej adaptacji

Jak oswajać złość – od morderczych impulsów do konstruktywnej adaptacji

Tematyka szkolenia:

Odkrywanie i przekształcanie morderczych impulsów, pozytywne korzystanie z potencjału złości w kierunku chronienia siebie i budowania pozytywnych relacji z innymi

Opis szkolenia:

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane spojrzeniem z perspektywy Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) na proces wspomagania pacjenta w odbywaniu drogi od morderczych impulsów do konstruktywnej adaptacji. Mordercza lub sadystyczna wściekłość jest odpowiedzią dziecka na traumę przeżywaną w zakresie przywiązania. Sposoby radzenia sobie z doświadczeniem traumy prowadzą do utworzenia systemu, który przez resztę życia określa nasze możliwości adaptacyjne. Pacjenci szukający pomocy z powodu różnych form cierpienia dają tym samym znać, że ich system adaptacji nie jest wystarczająco sprawny i elastyczny. Aby wspierać konstruktywną adaptację psychoterapeuta może odwołać się do sposobu radzenia sobie pacjenta z sadystycznymi i/lub morderczymi impulsami. Jeśli doświadczanie ich budzi zbyt silny lęk będą one blokowane przez mechanizmy obronne, które po przekroczeniu pewnego progu mogą wpływać autodestrukcyjnie lub uruchamiać destrukcyjną wobec innych ludzi impulsywność. Dodatkowo wzrost lęku powoduje występowanie objawów, które same w sobie powodują cierpienie i zakłócają życie.

Warsztat będzie przedstawiał wybrane aspekty pomocy pacjentom:

  • w uzyskaniu dostępu do własnych impulsów i uczuć (m.in. sadystycznej, morderczej wściekłości) oraz
  • w uczeniu się korzystania z potencjału złości tak, aby wyrażając i/lub chroniąc siebie, nie krzywdzić innych oraz tworzyć oparte na miłości relacje z ludźmi

Dzięki szkoleniu:

  • Zwiększyszumiejętność wykorzystywania fizjologicznych sygnałów płynących z reakcji pacjenta
  • Otrzymasz – wiedzę dotyczącą związku między uczuciami, lękiem i mechanizmami obronnymi
  • Zrozumieszjak wspierać pacjentów na drodze drodze odblokowywania potencjału złości i miłości

Jak powstało szkolenie

Szkolenie zrealizowane zostało w formie online poprzez aplikację do tworzenia wideokonferencji, dlatego jego częścią jest również zapis dialogu z uczestnikami (pytania, komentarze, dzielenie się osobistymi trudnościami w pracy zawodowej). W naszym przekonaniu stanowi to „wartość dodaną” szkolenia. Utrwalenie szkoleń online i umożliwienie ich zakupu, tak aby można było w dowolnym momencie skorzystać z tej wiedzy, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Umożliwia to wielokrotne powracanie do treści szkolenia pogłębiając ich rozumienie.
Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

Prowadzący

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core-Training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced Core – Training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije

Zamówienie

Kategoria

490.00

PLN

Zamów