Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo – neurobiologiczne aspekty strachu i lęku

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo – neurobiologiczne aspekty strachu i lęku

Tematyka filmu szkoleniowego:Jaka jest rola strachu w ewolucji natury ludzkiej? Jak pracować ze świadomym i nieświadomym strachem? Strach a lęk. Jak pracować ze strachem, aby stworzyć skuteczne świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne.W filmie szkoleniowym omawiane są poniższe zagadnienia:

Rozpoznawanie i ocena klinicznych przejawów zespołu stresu pourazowego i podstawowego strachu;
Rozpoznawanie i ocena lęku w odróżnieniu od reakcji będącej wyrazem strachu;
Wykorzystanie podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję w celu umożliwienia pacjentom doświadczenia nieświadomej traumy.

Zakres tematyczny:

Jak odczytywać sygnały somatyczne, aby odróżniać strach od lęku;
Definicja i rozumienie biologicznego podłoża strachu i lęku;
Nauka pracy ze strachem jako uczuciem nieświadomym;
Nauka wyrabiania u pacjentów poczucia własnej kompetencji i samoświadomości;
Nauka kształtowania lepiej funkcjonującego systemu mózg-ciało i poczucia bezpieczeństwa.

Dzięki filmowi szkoleniowemu:

Udoskonalisz: umiejętność radzenia sobie ze strachem jako systemem nieświadomym oraz pracy z lękiem.
Zyskasz: podstawowe umiejętności i praktyczne narzędzia.
Zrozumiesz: jak tworzyć bezpieczną relację w gabinecie terapeutycznym, aby móc regulować poziom lęku i pracować z nieświadomym strachem.

Zamówienie

290.00

PLN

390.00

PLN

Zamów