Neurobiologia poczucia winy i jej aspekty terapeutyczne

Neurobiologia poczucia winy i jej aspekty terapeutyczne

Tematyka szkolenia:

Poczucie winy w rozwoju natury ludzkiej, jak pracować ze świadomym i nieświadomym poczuciem winy, poczucie winy a samokaranie i wyrzuty sumienia, jak zyskać dostęp do miłości i prawdziwego Ja.

Opis szkolenia:

Szkolenie będzie się odnosiło do następujących zagadnień: 

  • Definicja poczucia winy jako reakcji biofizycznej, natychmiastowe wyparcie i ewolucyjna rola poczucia winy, 
  • Zyskiwanie dostępu do nieświadomych uczuć, teoria i technika, identyfikacja z superego, 
  • Ocena wzorców obronnych zapobiegających doświadczaniu złożonych mieszanych uczuć. 

.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • rozpoznawanie i ocena klinicznych przejawów nieświadomego poczucia winy i samokarania, 
  • rozpoznawanie i ocena samokarania zapobiegającego przełamaniu do nieświadomości, 
  • wykorzystywanie podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję w celu skutecznego utrzymywania kierunku pracy w tej fazie,
  • tworzenie u pacjenta bardziej zintegrowanego ego i superego. 

Dzięki szkoleniu:

  • Udoskonaliszumiejętność radzenia sobie z często popełnianymi błędami w zyskiwaniu dostępu do złożonych mieszanych uczuć i miłości
  • Zyskaszpodstawowe umiejętności, praktyczne narzędzia 
  • Zrozumieszjak wygląda przejrzysty schemat organizacji pracy z depresją, samokaraniem i zyskiwaniem dostępu do prawdziwego Ja

Jak powstało szkolenie:

Szkolenie zrealizowane zostało w formie online poprzez aplikację do tworzenia wideokonferencji, dlatego jego częścią jest również zapis dialogu z uczestnikami (pytania, komentarze, dzielenie się osobistymi trudnościami w pracy zawodowej). W naszym przekonaniu stanowi to „wartość dodaną” szkolenia. Utrwalenie szkoleń online i umożliwienie ich zakupu, tak aby można było w dowolnym momencie skorzystać z tej wiedzy, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Umożliwia to wielokrotne powracanie do treści szkolenia pogłębiając ich rozumienie.
Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

Prowadzący

Monica Urru, MD, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie. Jest prezesem Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu. Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback). Współpracuje z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych. Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP.

Zamówienie

290.00

PLN

390.00

PLN

Zamów