Somatyzacja – Jak problemy psychologiczne wywołują objawy medyczne.

Uwaga, z powodów niezależnych od organizatora
szkolenie odbędzie się w innym terminie –
(cz. 1 – 15 października 2021; cz. 2 – 22 października 2021)

Zamówienie