pomóż swoim klientom

podnieś swoją efektywność i satysfakcję zawodową

Weź udział w szkoleniu online

somatyzacja – jak problemy psychologiczne wywolujĄ objawy medyczne cz. 2

CENA: 380zł

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski

Uwaga, z powodów niezależnych od organizatora szkolenie odbędzie się w innym terminie 

TERMIN: 22 października 2021, godziny 9:30 – 13:30 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów oraz osób, które w swojej pracy wykorzystują interakcje o charakterze pomocowym i wsparciowym, m.in. lekarze, coache, psychologowie, psychiatrzy.

Udział w szkoleniu może być użyteczny niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego, w którym psychoterapeuta pracuje. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które chcą jednorazowo zapoznać się z proponowanym przez ISTDP rozumieniem tego zagadnienia jak i te, które chcą pogłębiać swój kontakt z ISTDP.

TERMIN SZKOLENIA:

Uwaga, z powodów niezależnych od organizatora szkolenie odbędzie się w innym terminie 

22 października 2021, godziny 9:30 – 13:30 

Szkolenie ONLINE realizowane za pomocą aplikacji ZOOM.

Dzięki temu szkoleniu:

udoskonalisz

umiejętność  przeprowadzania diagnostyki różnicowej u pacjentów z somatyzacją lub chorobami przewlekłymi; umiejętność współtworzenia lepszego świadomego przymierza terapeutycznego z pacjentem.

zySKasz

teoretyczną i praktyczną znajomość regulacji lęku; lepiej funkcjonujący system nerwowy u siebie i pacjentów; teoretyczną i praktyczną znajomość wywiadu skoncentrowanego na emocjach.

zrozumiesz

jak stać się bardziej skutecznymi terapeutami przy mniejszym wysiłku.  

Tematyka i opis szkolenia:

Kliniczne przejawy LĘKU: jak rozpoznawać, oceniać i diagnozować; jak rozpoznać i pracować z SOMATYZACJĄ powodującą problem, z którym zgłasza się pacjent; DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA. Wzorce somatyzacji: wywiad skoncentrowany na emocjach. Pacjent oporny: jak sobie z nim RADZIĆ terapeutyczne.

Omówimy wszystkie poniższe tematy:

– rozpoznawanie i ocena klinicznych objawów lęku oraz czterech głównych wzorców somatyzacji;

wysnuwania wniosków, czy przyczyną problemu, z jakim zgłasza się pacjent, jest lęk, czy też są to „tylko objawy fizyczne”, oraz kierowania pacjenta do odpowiedniego specjalisty;

– wykorzystanie podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję aby skłonić pacjenta do ściślejszego przestrzegania zaleceń lekarskich lub poddawania się tokowi leczenia.

– bezpiecznej pracy z pacjentem wysoce opornym (poczucie omnipotencji, samodzielna diagnoza w oparciu o źródła internetowe, „nigdy nie zażyję tych tabletek!”).

 

 

Program szkolenia:

  • Jak odczytywać sygnały somatyczne, aby zrozumieć, co sygnalizuje pacjent, oraz nieświadome przymierze terapeutyczne,
  • Nauka kształtowania lepiej funkcjonującego układu nerwowego i lepszego dbania o siebie
  • Nauka wyrabiania u pacjentów poczucia własnej kompetencji i samoświadomości.

Prowadzący szkolenie:

Monica Urru, MD

Psychiatra, psychoterapeuta prezes Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie

 

 

Kim jest?:

  • Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback)
  •  
  • Współpracuje  z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych
  •  
  • Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP
  •  

Dlaczego warto nam zaufać?

O nurcie ISTDP

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone przez Habiba Davanloo w latach 60-tych. Obecnie intensywnie rozwijane przez jego następców w USA i Europie (m.in Josette ten have de Labije, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena, Jona Fredericksona, Patricię Coughllin della Selva, Allana Abbasa). Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Skuteczność ISTDP potwierdzają liczne badania naukowe.
W Polsce ta nowatorska metoda psychoterapii staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza od kiedy są już tutaj certyfikowani psychoterapeuci, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie ISTDP uprawniające do samodzielnego prowadzenie psychoterapii w tym nurcie.

Polski Instytut ISTDP  –  SENTIO

W czerwcu 2016r. powołany został do istnienia Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO, co z języka łacińskiego oznacza: mieć uczucie, zdać sobie sprawę. Założycielkami Instytutu są Renata Gehrke i Agnieszka Kamińska. Fundamentem ich dwudziestoletniej współpracy i przyjaźni jest wspólna pasja zawodowa i wartości. Przez te lata zdobywały wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne od różnych nauczycieli.

W 2013 roku po zgłębieniu wiedzy dotyczącej ISTDP zdecydowały, że chcą specjalizować się w tym nurcie, a uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wiedziały, że nade wszystko chcą propagować tę metodę w Polsce.

Współpracujemy z:

Dane kontaktowe:

Adres:

Polski Instytut ISTDP SENITO
Al. Rzeczpospolitej 4a/147
80-369 Gdańsk

Telefon:

+48 506 062 088

+48 602 666 047

Adres e-mail:

istdp.psychoterapia@gmail.com

Masz dodatkowe pytania?

Napisz: