pomóż swoim klientom
podnieś swoją efektywność i satysfakcję zawodową

Inscenizowana Sesja Terapeutyczna w nurcie ISTDP

z omówieniem interwencji terapeutycznych step-by-step 

realizowanych przez uznanego terapeutę-superwizora

CENA: 0zł

Dla kogo jest ten materiał szkoleniowy?

Materiał szkoleniowy kierujemy do psychoterapeutów oraz osób, które w swojej pracy wykorzystują interakcje o charakterze pomocowym i wsparciowym, m.in. lekarze, coache, psychologowie, psychiatrzy

Materiał szkoleniowy może być użyteczny niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego, w którym psychoterapeuta pracuje. Z materiału szkoleniowego skorzystają zarówno osoby, które chcą jednorazowo zapoznać się z proponowanym przez ISTDP rozumieniem tego zagadnienia jak i te, które chcą pogłębiać swój kontakt z ISTDP.

Tematyka filmu:

  • praca z pacjentem bezradnym w nurcie ISTDP
  • analiza interwencji terapeutycznych w inscenizowanej sesji terapeutycznej

Czym jest bezradność – uczuciem, stanem, postawą, faktem? To w jaki sposób do tego podejdziemy będzie wpływało na proces terapeutyczny. Bezradność dotyczyć może zarówno pacjenta jak i terapeuty. W podejściu ISTDP kładzie się duży nacisk na pracę z bezradnością. Jak rozpoznawać bezradność u pacjenta i jak na nią reagować? Ten filmik może być inspiracją do tego pokazując możliwy sposób pracy z bezradnością. Jest to symulacja fragmentu sesji terapeutycznej opatrzona komentarzem superwizora, psychoterapeuty i nauczyciela w podejściu ISTDP.

Materiał szkoleniowy z komentarzem:

Gorgonia Wróbel-Sucharska

Psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychorherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Ukończyła:

  • pierwszą polską edycją szkolenia w zakresie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna
  • kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterpaii
  • zaawansowany kurs ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem ten Josette Have-de Labije

Forma filmu:

Film stanowi zainscenizowany fragment sesji terapeutycznej z pacjentem bezradnym w nurcie ISTDP. Sesja opatrzona jest dynamicznym komentarzem superwizora, który analizuje poszczególne interwencje terapeuty i ocenia ich skuteczność krok po kroku.

Wszystkie materiały szkoleniowe podlegają prawom autorskim Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO  jest zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

Dlaczego warto nam zaufać?

O nurcie ISTDP

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone przez Habiba Davanloo w latach 60-tych. Obecnie intensywnie rozwijane przez jego następców w USA i Europie (m.in Josette ten have de Labije, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena, Jona Fredericksona, Patricię Coughllin della Selva, Allana Abbasa). Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Skuteczność ISTDP potwierdzają liczne badania naukowe.
W Polsce ta nowatorska metoda psychoterapii staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza od kiedy są już tutaj certyfikowani psychoterapeuci, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie ISTDP uprawniające do samodzielnego prowadzenie psychoterapii w tym nurcie.

Polski Instytut ISTDP  –  SENTIO

W czerwcu 2016r. powołany został do istnienia Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO, co z języka łacińskiego oznacza: mieć uczucie, zdać sobie sprawę. Założycielkami Instytutu są Renata Gehrke i Agnieszka Kamińska. Fundamentem ich dwudziestoletniej współpracy i przyjaźni jest wspólna pasja zawodowa i wartości. Przez te lata zdobywały wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne od różnych nauczycieli.

W 2013 roku po zgłębieniu wiedzy dotyczącej ISTDP zdecydowały, że chcą specjalizować się w tym nurcie, a uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wiedziały, że nade wszystko chcą propagować tę metodę w Polsce.

Współpracujemy z:

Dane kontaktowe:

Adres:

Polski Instytut ISTDP SENITO
Al. Rzeczpospolitej 4a/147
80-369 Gdańsk

Telefon:

+48 506 062 088

+48 602 666 047

Adres e-mail:

istdp.psychoterapia@gmail.com

Masz dodatkowe pytania?

Napisz: