Bezradność – Fakt czy mechanizm obronny

Bezradność – Fakt czy mechanizm obronny

Tematyka szkolenia

Czym jest bezradność, droga od bezradności do odkrywania własnej siły.

Opis szkolenia

W procesie psychoterapeutycznym zmagamy się z wieloma mechanizmami obronnymi, które są destrukcyjne dla życia pacjenta, ale najczęściej równie skutecznie niszczą lub blokują przebieg terapii. Umiejętność rozpoznawania obron umożliwia pomaganie pacjentowi w uzyskiwaniu wpływu na jego własny proces wewnątrzpsychiczny, ale również zwiększa sprawność terapeuty w chronieniu współpracy z pacjentem przed utknięciem w koluzji, przed uaktywnieniem przeciwprzeniesienia, przed utratą nadziei. Skuteczność terapeuty zależy zatem m.in. od tego, jak radzi sobie stając wobec stosowanych przez pacjenta obron.

W trakcie seminarium poruszone zostaną wybrane aspekty stosowania mechanizmu bezradności w oparciu o przykłady oraz ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core-Training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced Core – Training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije

Dzięki szkoleniu

  • Zwiększysz – zakres rozpoznawania i radzenia sobie z przyjmowaniem pozycji bezradności przez pacjentów
  • Otrzymasz – wiedzę dotyczącą różnicowania między uczuciami a mechanizmami obronnymi
  • Zrozumiesz – jak wpływa na postawę i działania terapeuty stosowanie przez pacjenta obrony bezradności