Rozwój nerwicy – droga do nieświadomości

Rozwój nerwicy – droga do nieświadomości

Tematyka szkolenia:

Powstawanie zaburzeń nerwicowych wg ISTDP; sposoby rozumienia struktury psychicznej pacjentów, wyznaczające dalsze postępowanie terapeutyczne.

Opis szkolenia:

Seminarium jest pierwszym krokiem wprowadzającym w teorię i praktykę ISTDP. W pierwszej kolejności pozwala zastanowić się nad okolicznościami powstawania traum psychicznych, ich rodzajami oraz konsekwencjami. Daje szansę zrozumienia, w jaki sposób powstają destrukcyjne mechanizmy, niszczące dla jakości życia i budowanych relacji interpersonalnych, sprzyjające powstawaniu objawów psychopatologicznych. Ważna część szkolenia dotyczy zrozumienia wypracowanej przez twórcę ISTDP, Habiba Davanloo, drogi do odblokowania nieświadomości, a co za tym idzie – uzyskania dostępu do podstawowych konfliktów nerwicowych.

Zakres merytoryczny szkolenia

 • krótki zarys historyczny podejścia ISTDP
 • znaczenie więzi z matką dla rozwoju niemowlęcia
 • konsekwencje doświadczanych przez dziecko traum relacyjnych
 • etapy powstawania zaburzeń nerwicowych  wg Habiba Davanloo
 • rodzaje doświadczanych traum  psychicznych
 • znaczenie wsparcia społecznego
 • pojęcie kompleksu złożonych uczuć przeniesieniowych
 • patologia superego
 • spektrum zaburzeń nerwicowych wg H. Davanloo
 • centralna sekwencja dynamiczna
 • kamienie milowe w psychoterapeutycznej drodze do odblokowania nieświadomości

Dzięki szkoleniu

 • Zwiększysz – poziom rozumienia zdrowej i patologicznej struktury psychicznej pacjenta
 • Otrzymasz – wstępny zarys drogi prowadzącej do odblokowania nieświadomości i uwalniania pacjentów od nerwicowych rozwiązań ich wewnętrznych konfliktów
 • Zrozumiesz – zależności między pierwotnymi traumami przywiązania i destrukcyjnymi sposobami adaptacji

Jak powstało szkolenie

Szkolenie zrealizowane zostało w formie online poprzez aplikację do tworzenia wideokonferencji, dlatego jego częścią jest również zapis dialogu z uczestnikami (pytania, komentarze, dzielenie się osobistymi trudnościami w pracy zawodowej). W naszym przekonaniu stanowi to „wartość dodaną” szkolenia. Utrwalenie szkoleń online i umożliwienie ich zakupu, tak aby można było w dowolnym momencie skorzystać z tej wiedzy, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Umożliwia to wielokrotne powracanie do treści szkolenia pogłębiając ich rozumienie.
Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

Prowadzący

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core-Training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced Core – Training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije

Opinie o szkoleniu

Dawno nie zrobiłam tylu notatek jak podczas tego szkolenia. Kwestie tu poruszane są oczywiste, ale dzięki nim wszystko mi się poukładało w jedną, sensowną całość. Widzę także jak trudne jest to aby wszystko to objąć całościowo, zobaczyć te wszystkie niuanse, momenty, reakcje u pacjenta: np. po jakich sygnałach poznać, że obrony pacjenta zaczynają się robić się dla niego dystoniczne, jak zauważyć lęk w ciele pacjenta…Myślę, że zauważanie tych sygnałów jest najtrudniejsze. To znaczy teoretycznie zdaję sobie z nich sprawę, ale dostrzeganie ich wszystkich to naprawdę prawdziwa sztuka. Po tym szkoleniu moja wiedza się bardziej usystematyzowała, jest to dla mnie o wiele prostsze teraz, ma większy sens. To szkolenie zwiększyło także moją ciekawość i chęć, aby nadal poznawać i uczyć się tego podejścia terapeutycznego.

Monika Marcussen

Dla mnie to szkolenie pokazuje, że te metody naprawdę są precyzyjne, ze to nie są przypadkowe działania, że ma to swoją strukturę, osadzenie w teorii, własne nazewnictwo. W tym szkoleniu zauważyłam elementy, które są znane z innych podejść, ale z pewnością bezcenne jest omawianie konkretnej sesji. Ma to wtedy wydźwięk bardzo praktyczny. Z kolei pokazanie sekwencji tego jak powstaje nerwica czy skutki patologii super ego, są pozornie oczywiste, a jednak bardzo porządkujące. Super warsztat!

~

Zamówienie

Kategoria

490.00

PLN

Zamów