Platforma Szkoleniowa Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO

bald-head-side-view-with-three-question-marks

Dla kogo powstały szkolenia?

Prezentowane szkolenia zawierają treści i materiały o wysokich wartościach merytorycznych z zakresu prowadzenia procesu terapeutycznego w nurcie ISTDP.

czytaj więcej...

Nie oznacza to jednak, że są przeznaczone jedynie dla psychoterapeutów. Wiele zagadnień i technik poruszanych w szkoleniach z powodzeniem może być wykorzystywanych w pracy lekarzy, coachów, psychologów, psychiatrów i wszędzie tam gdzie dochodzi do interakcji o charakterze pomocowym i wsparcioym. Świetnym przykładem może tu być podejście do obserwacji, regulacji i radzenia sobie z lękiem przez klienta.

ukryj...

goal

Jaki jest cel filmów szkoleniowych?

Terapeuci troszcząc się o swoich pacjentów często zmagają się z różnymi trudnościami w swojej pracy.

czytaj więcej...

Misją Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO jest stwarzanie im możliwości zdobywania wiedzy i narzędzi do lepszego rozumienia procesów, które zachodzą w pacjencie a także w terapeucie w trakcie psychoterapii. Umożliwia to głębsze rozumienie procesów zachodzących w relacji terapeutycznej i zwiększa efektywność prowadzonego procesu terapeutycznego. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy ekspertów z ogromnym doświadczeniem zawodowym, wiedzą i umiejętnościami dydaktycznymi, którzy w uporządkowany, a zarazem bardzo klarowny sposób tłumaczą skomplikowane zjawiska zachodzące podczas psychoterapii.

ukryj...

lecture

Jak powstały szkolenia?

Szkolenia zrealizowane zostały w formie online poprzez aplikację do tworzenia wideokonferencji, dlatego częścią każdego z nich jest również zapis dialogu z uczestnikami.

czytaj więcej...

W naszym przekonaniu stanowi to wartość dodaną szkolenia. Utrwalenie szkoleń online i umożliwienie ich zakupu, tak aby można było w dowolnym momencie skorzystać z tej wiedzy, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Umożliwia to również wielokrotne powracanie do treści szkolenia pogłębiając ich rozumienie. Mamy nadzieję, że szkolenia będą dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

ukryj...

Szkolenia i kursy przeznaczone dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego

Widok

Uwaga, z powodów niezależnych od organizatora szkolenie odbędzie się w innym terminie - 22 października 2021 Szkolenie będzie tłumaczone na język polski, realizowane za pomocą aplikacji ZOOM.    TERMIN: 22 października…

380.00

PLN

Zamów

Czym  jest bezradność - uczuciem, stanem, postawą, faktem? To w jaki sposób do tego podejdziemy będzie wpływało na proces terapeutyczny. Bezradność dotyczyć może zarówno pacjenta jak i terapeuty. W podejściu…

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Tematyka szkolenia: Miejsce poczucia winy oraz wstydu w systemie psychicznym pacjentów Opis szkolenia: Celem seminarium jest przedstawienie wybranych aspektów ISTDP, które znacząco wpływają na tworzenie przymierza roboczego, a co za…

430.00

PLN

Zamów

Kategoria

Tematyka szkolenia: Miejsce mechanizmów obronnych w strukturze psychicznej człowieka, ich funkcja i rodzaje oraz sposoby pracy psychoterapeutycznej z obronami. Opis szkolenia: Seminarium wprowadza w sposoby rozumienia funkcji mechanizmów obronnych z…

490.00

PLN

Zamów

Kategoria

Tematyka szkolenia: Świadomy i nieświadomy lęk w procesie psychoterapii – diagnoza i regulacja Opis szkolenia: Seminarium pozwala poznać koncepcję lęku nieświadomego, stanowiącą jeden z bazowych filarów podejścia ISTDP. Umiejętności diagnozowania poziomu…

490.00

PLN

Zamów

Kategoria

Tematyka szkolenia: Powstawanie zaburzeń nerwicowych wg ISTDP; sposoby rozumienia struktury psychicznej pacjentów, wyznaczające dalsze postępowanie terapeutyczne. Opis szkolenia: Seminarium jest pierwszym krokiem wprowadzającym w teorię i praktykę ISTDP. W pierwszej…

490.00

PLN

Zamów

Kategoria

Tematyka szkolenia Czym jest bezradność, droga od bezradności do odkrywania własnej siły. Opis szkolenia W procesie psychoterapeutycznym zmagamy się z wieloma mechanizmami obronnymi, które są destrukcyjne dla życia pacjenta, ale…

490.00

PLN

Zamów