trudności 1/3

Widok

Kategoria

Tematyka szkolenia: Tworzenie i pogłębianie tworzenia świadomego i nieświadomego przymierza roboczego. Opis szkolenia: Znaczenie  przymierza terapeutycznego dla efektów psychoterapii jest oczywiste i szeroko znane od dawna. Habib Davanloo uczy, jak rozwijać nieświadomy poziom współpracy…

490.00

PLN

Zamów

Kategoria

Tematyka szkolenia: Miejsce mechanizmów obronnych w strukturze psychicznej człowieka, ich funkcja i rodzaje oraz sposoby pracy psychoterapeutycznej z obronami. Opis szkolenia: Seminarium wprowadza w sposoby rozumienia funkcji mechanizmów obronnych z…

490.00

PLN

Zamów

Kategoria

Tematyka szkolenia: Świadomy i nieświadomy lęk w procesie psychoterapii – diagnoza i regulacja Opis szkolenia: Seminarium pozwala poznać koncepcję lęku nieświadomego, stanowiącą jeden z bazowych filarów podejścia ISTDP. Umiejętności diagnozowania poziomu…

490.00

PLN

Zamów

Kategoria

Tematyka szkolenia: Powstawanie zaburzeń nerwicowych wg ISTDP; sposoby rozumienia struktury psychicznej pacjentów, wyznaczające dalsze postępowanie terapeutyczne. Opis szkolenia: Seminarium jest pierwszym krokiem wprowadzającym w teorię i praktykę ISTDP. W pierwszej…

490.00

PLN

Zamów