Wokół winy i wstydu

Wokół winy i wstydu

Tematyka szkolenia:

Miejsce poczucia winy oraz wstydu w systemie psychicznym pacjentów

Opis szkolenia:

Celem seminarium jest przedstawienie wybranych aspektów ISTDP, które znacząco wpływają na tworzenie przymierza roboczego, a co za tym idzie na efektywność psychoterapii. W ISTDP wina jest jednym z kluczowych dla procesu terapeutycznego zjawisk. Właściwe jej rozpoznanie, rozumienie jej znaczenia, może mieć decydujący wpływ na powodzenie leczenia. M.in. można z tej perspektywy spojrzeć na bardzo destrukcyjne zjawisko negatywnej reakcji terapeutycznej, minimalizując prawdopodobieństwo jej wystąpienia w znaczący sposób.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • refleksje nad miejscem wstydu na trójkącie konfliktu
  • funkcja wstydu i winy w rozwoju dziecka 
  • różnicowanie doświadczenia wstydu i winy 
  • mechanizmy obronne przeciwko przeżywaniu winy  
  • wpływ patologii superego na pojawianie się winy 

Dzięki szkoleniu:

  • Zwiększysz – świadomość funkcji wstydu i poczucia winy, poznasz ich specyfikę i miejsce w procesie rozwoju człowieka
  • Otrzymasz – narzędzia do różnicowania winy i wstydu
  • Zrozumiesz – zależności między doświadczeniami wstydu i winy

Jak powstało szkolenie

Szkolenie zrealizowane zostało w formie online poprzez aplikację do tworzenia wideokonferencji, dlatego jego częścią jest również zapis dialogu z uczestnikami (pytania, komentarze, dzielenie się osobistymi trudnościami w pracy zawodowej). W naszym przekonaniu stanowi to „wartość dodaną” szkolenia. Utrwalenie szkoleń online i umożliwienie ich zakupu, tak aby można było w dowolnym momencie skorzystać z tej wiedzy, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Umożliwia to wielokrotne powracanie do treści szkolenia pogłębiając ich rozumienie.
Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

Prowadzący

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core-Training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced Core – Training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije